Mẫu giấy mượn tiền viết tay cá nhân không lãi mới nhất

Về nguyên tắc để lập mẫu giấy mượn tiền cầm đồ cá nhân là bạn có thể viết tay hoặc đánh máy các nội dung của giấy vay tiền (hợp đồng vay tiền) và ký xác nhận của mỗi bên theo mẫu giấy vay tiền cầm đồ có sẵn. Đối với mẫu giấy vay tiền cầm đồ viết tay  sẽ có nội dung đơn giản và dễ thực hiện hơn.

Sau đây sẽ là mẫu giấy mượn tiền cầm đồ viết tay đã được Camdohanoi thu thập và tổng hợp được, bạn chỉ cần chép lại và điền các thông tin phù hợp theo mẫu giấy vay tiền cầm đồ viết tay này là đã có một giấy cho vay tiền hợp pháp.

Mẫu giấy vay tiền cầm đồ hợp pháp mới nhất hiện nay
Mẫu giấy vay tiền cầm đồ hợp pháp mới nhất hiện nay

Lưu ý: Khi cho vay cần ký đối với cả hai vợ chồng (khi họ đã kết hôn) để tránh những tranh chấp về sau khi bên vay tiền sử dụng vào mục đích khác mà vợ hoặc chồng họ không đồng ý đối với khoản vay này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …. tháng …. năm….

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20 …., tại ……..

Chúng tôi gồm có:

Ông/bà: ……………………………… , sinh năm: ………, CMND/CCCD số: ……………………… do Công an: …………… cấp ngày: …………

và vợ/chồng là bà/ông:………….., sinh năm: ……….., CMND/CCCD số: ………………. do Công an: …………… cấp ngày: ……………,

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: …………..…………..…………..…………..…………..…………..

Vợ/chồng tôi có vay của:

Ông/bà: ……………………………… , sinh năm: ………, CMND/CCCD số: ……………………… do Công an: …………… cấp ngày: …………

và vợ/chồng là bà/ông:………….., sinh năm: ……….., CMND/CCCD số: ………………. do Công an: …………… cấp ngày: ……………,

Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: …………..…………..…………..………….. số tiền sau:

Số tiền cho vay: …………………….. đồng (………………………………………. đồng) tiền Việt Nam;

Thời hạn vay: …………….. (……………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

Mục đích sử dụng tiền vay: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lãi suất là: 0 %/tháng ( không phần trăm một tháng);

Chúng tôi xin vay và hứa là chậm nhất đến ngày …../…/… chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà … theo đúng Giấy vay tiền này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà …… và trước pháp luật về việc vay tiền này.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là :……………… cho ông bà, nếu chúng tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp này.

Chúng tôi đã nhận đủ số tiền vay là ……………..từ ông/bà…………………..và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Chúng tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật về vay tiền và theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người vay

(Tự viết giấy và ký tên, ghi rõ họ tên)

Kết luận

Hi vọng với những chia sẻ về mẫu giấy vay tiền cầm đồ hợp pháp mới nhất cho cá nhân trên đây của Camdohanoi sẽ có thể giúp bạn có thêm thông tin và kiến thức hữu ích khi làm mẫu giấy vay tiền cầm đồ. Bạn có thể dowload File ở trên để về có thể dùng.

Mọi thông tin thắc mắc cần được giải đáp hoặc cần góp ý liên quan đến bài viết hoặc về các loại dịch vụ cầm đồ, vay thế chấp, tín chấp, cầm cố tài sản, cầm sổ đỏ, cầm xe ô tô, cầm xe ô tô trả góp,… khác của camdohanoi.vn, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Công ty cổ phần thương mại tài chính Hà Nội

  • Email: hanoicamdo@gmail.com
  • Website: https://camdohanoi.vn/
  • Facebook: fb.com/camdohanoilaisuatthap/
  • Địa chỉ tại Hà Nội: Số 10 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Địa chỉ tại Tp.HCM: Số 523 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, TP.HCM