...

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ ( QUY ĐỊNH, THỦ TỤC MỚI UPDATE 2021)

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã tồn tại từ lâu trong xã hội Việt Nam, cầm đồ hiện năm 2021 đã quá quen thuộc mỗi nhiều người dân vì sự tiện lợi của nó. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ các quy định của pháp luật về dịch vụ kinh doanh này.

Kinh doanh Dịch vụ cầm đồ là việc thương nhân cho khách hàng vay tiền và nhận giữ hàng hoá hoặc tài sản của khách hàng để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cầm đồ. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại Phụ lục 4 Luật đầu tư 2014.

KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ
KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Chủ thể thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

CƠ SỎ PHÁP LÝ VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Nghị Định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Thứ nhất: Theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP nêu trên, để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các chủ thể kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện.

Thứ hai: Cơ sở kinh doanh cần đăng ký thành lập công ty hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thểcó đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ như sau: 6492 – 64920: Hoạt động cấp tín dụng khác: Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Căn cứ vào quy định Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, các nghị định sửa đổi bổ sung của nghị định này, chủ thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh. Do đó, chủ thể này có thể là hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký và được cấp một trong các giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Điều kiện về Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ là: Người đại diện theo pháp luật, người quản lý cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh doanh có tên trong các văn bản : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; … hoặc  Người được những người này ủy quyền đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp điều kiện sau:

* Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
 • Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.
 • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

* Điều kiện quy định khác

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.

Điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ KINH DOANH CẦM ĐỒ

Ngoài các điều kiện phải đáp ứng để được hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP, các chủ thể khi kinh doạch dịch vụ này còn phải có các trách nhiệm sau:

 • Kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân khác có dán ảnh do cơ quan quản lý nhà nước cấp, còn giá trị sử dụng, đồng thời photocopy lưu lại tại cơ sở kinh doanh.
 • Lập hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật.
 • Đối với những tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì chỉ được cầm cố khi các tài sản đó có đầy đủ giấy sở hữu và cơ sở kinh doanh phải giữ lại bản chính của các loại giấy đó trong thời gian cầm cố tài sản.
 • Đối với những tài sản cầm cố thuộc sở hữu của người thứ ba phải có văn bản ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu.
 • Không được nhận cầm cố đối với tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có.
 • Tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự.
 • Bố trí kho bảo quản tài sản cầm cố và đảm bảo an toàn đối với tài sản của người mang tài sản đến cầm cố.

Ngoài trách nhiệm được quy định riêng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các chủ thể kinh doanh còn phải tuân thủ các trách nhiệm chung của cơ sở kinh doanh cách nghành nghề có điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Điều 25 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Bước 1: Đăng ký kinh doanh thành lập công ty hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể;Bước 2: Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy theo quy định;
Bước 3: Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Thủ tục mở tiệm cầm đồ
Thủ tục mở tiệm cầm đồ

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh cầm đồ đối với hình thức thành lập công ty

Khi đăng ký kinh doanh cầm đồ đối bằng việc thành lập công ty thì chủ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Danh sách các thành viên/cổ đông công ty
 • Chứng minh thư nhân dân/CCCD/ hộ chiếu bản sao y công chứng không quá 03 tháng của các thành viên.

Thời gian xin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ:  trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hiệu cầm đồ đối với đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Cá nhân người kinh doanh sẽ gửi giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân hợp lệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện nơi đặt cửa hiệu kinh doanh.
Thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người kinh doanh sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
– Sau khi hoàn thành xong Bước 1 được cấp giấy chứng nhận kinh doanh, Cơ sở kinh doanh cần thực hiện Bước 2: Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy theo quy định; và Bước 3: Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Trên đây là một số quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cầm đồ Camdohanoi gửi đến bạn đọc. Nếu trong quá trình kinh doanh lĩnh vực này, có vấn đề thắc mắc cần giải đáp hay cần trợ giúp hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ 24/7 nhé.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hiện các bạn mà sử dụng dịch vụ đăng ký hộ thì mức phí giao động như sau:

 • Đối với thành lập loại hình công ty: 5.000.000 đồng.
 • Đối với hộ kinh doanh: 2.000.000 đồng.

Có 4 rủi ro thường gặp khi kinh doanh cầm đồ mà các bạn cần lưu ý như sau:

1. Rất dễ bị lừa bởi những sản phẩm giả mà kẻ cướp và những người đi lựa đồ cố tình để người kinh doanh dịch vụ cầm đồ mắc vào vòng vây.

2. Chủ các hiệu cầm đồ không chỉ mất tiền mà còn rất dễ bị truy tố trách nhiệm hình sự vì cầm các tài sản bị cấm hay các sản phẩm nhập lậu.

3. Thực tế nhiều hiệu cầm đồ vô tình bị trở thành thị trường tiêu thụ đồ ăn cắp, nhập lậu mà mình không hề hay biết. Điều này vô tình hỗ trợ cho các loại tội phạm trong việc ăn cắp và ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả mọi người.

4. Thất thoát trong việc quản lý cửa hàng, quản lý nhân viên không hiệu quả cũng là một vấn đề khiến nhiều người lo ngại.

Nếu mở lớn thì chi phí có thể lên tới tiền tỷ, vì như f88 thì chi phí gọi vốn vào khoảng 100-200 tỷ.

Trong trường hợp chủ hộ vốn ít có thể làm ăn theo kiểu “ cò non” , thông thường chỉ với 100 – 300 triệu thì có thể sẽ mở được một tiệm cầm đồ, bởi vì số tiền này sẽ xoay vòng liên tục.

Việc học nghề cầm đồ là cần thiết để các bạn có thể tự mở cho mình một cửa hàng cầm đồ tốt nhất với chi phí rẻ nhất. Vài lý do sau ta nên học để biết nhé:

– Ngành kinh doanh cầm đồ là ngành kinh doanh có điều kiện và được nhà nước quản lý gắt gao, vậy điều kiện đó là gì? Làm sao để kinh doanh cho đúng với quy định của Nhà Nước.
– Thủ tục pháp lý khi thành lập đăng ký doanh nghiệp kinh doanh, đăng ký các giấy phép đó ở đâu (Loại hình doanh nghiệp, vốn đầu tư, thuế suất các loại v.v….).

– Tâm lý khách hàng, quản lý rủi ro, lừa đảo.
– Nghệ thuật đàm phàn và chốt hàng.

Lãi suất cầm đồ do hai bên thỏa thuận lẫn nhau, tuy nhiên thông thường vẫn do bên tiệm cầm đồ ấn định.

Thường thì lãi cầm đồ vào khoảng từ 2-3%/ 1 năm. Nhưng trong một số trường hợp nhất định thì số tiền lãi có thể lớn hơn quy định trên.

Mẫu giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh như sau:

 • Đơn xin đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định tại thông tư Số: 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định tại thông tư Số: 02/2019/TT-BKHĐT) đối với ngành nghề có điều kiện.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (nơi đặt địa điểm kinh doanh) hoặc hợp đồng thuê mướn mặt bằng (Có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan công chứng nhà nước).

Xin giấy phép phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy

Biên bản kiểm tra PCCC

Biên bản kiểm tra PCCC

Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đảm bảo các điều kiện về an toàn và phòng cháy chữa cháy. Điều kiện phòng độc cũng như điều kiện về vệ sinh môi trường theo quy định.

Xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, mẫu do chúng tôi sưu tầm qua thực tế và internet.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 1 Average: 5]

Trả lời